Branschnytt

2015-10-25
Stigande sågtimmerpriser och sjunkande massavedspriser
Stigande sågtimmerpriser och sjunkande massavedspriser under tredje kvartalet...
Läs mer...

2015-08-13
På söndag inleds jaktsäsongen
Den så kallade bockjakten inleder jaktsäsongen för många i landets jägarkår på nära...
Läs mer...

2015-05-25
Portal får skogsägare att tänka nytt
För ett år sedan startade Skogsägarnas försöksportal. Här kan skogsägare gå in och lägga...
Läs mer...

2015-03-12
Ny virkesmätningslag
Den 1 mars i år trädde den nya virkesmätningslagen i kraft. Lagen bidrar till en förenkling...
Läs mer...

2015-02-16
Stabiliserad marknad för skogsmark 2014
Efter två års nedgång för priser på skogsmark i landet som helhet visar ny statistik för 2014...
Läs mer...