Portal får skogsägare att tänka nytt

För ett år sedan startade Skogsägarnas försöksportal. Här kan skogsägare gå in och lägga upp egna försök de gjort på sin mark.
– En av tankarna med projektet är att stimulera skogsägare att tänka nytt, säger Erik Sollander, projektledare på Skogsstyrelsen.

Projektet med Skogsägarnas försöksportal är en del i ett större projekt som Skogsstyrelsen genomför tillsammans med SLU. Bakgrunden är ett uppdrag från regeringen om att utveckla en modell för adaptiv skogsskötsel. Något man hoppas kommer leda till en ökad produktion av biomassa samtidigt som miljötillståndet i skogen förbättras och vi får ett mer varierat skogsbruk, skriver Skogsaktuellt.

Länk till artikel

Länk till Skogsägarnas försöksportal

Share
© Skogspartner • Mediacad cgi AB 2018