Om Air Scan

Skogspartner AB är ett ungt företag med spetskompetens och oberoendeleverantör av högkvalitativa skogsbruksplaner. Vi har snabbt blivit en tillgång på marknaden genom vårt engagemang och höga servicegrad.

Vi ingår i Hydria-koncernen och vår huvudgrupp är certifieringsanpassade gröna skogsbruksplaner. Ett av våra expansiva affärsområden är specialisering av 3D-mätning, flyginventering och kartering med UAS – Unmanned Aerial System. Dessa tjänster har vi samlat under namnet Air Scan Sweden.

Grundläggande för varje uppdrag är att vi, utifrån olika syften och behov, kundanpassar flygfotograferingar över specifika landområden. Därefter analyserar, bildbehandlar och förädlar vi den insamlade informationen. Därför har vi också en rad tilläggstjänster som innebär att vi snabbt kan leverera helhetslösningar med precisa beräkningar, t.ex. volymer av täkter, deponier och projekteringsområden m.m.

Välkommen, här börjar möjligheterna!

KORTA FAKTA OM UAS – UNMANNED AERIAL SYSTEM
Flygplan: Märke Smartplanes, modell Smart One
Vingbredd: 1,2 meter
Vikt: Cirka 1 kilo
Flygtid: 30-60 minuter/laddning
Marschfart: 15 meter/sekund
Flyghöjd: Normalt 250 meter över marken

Skogspartner har självgransknings­tillstånd till flygfotografering från Försvarsmakten. Vi har också intyg från Transportstyrelsen att få bedriva verksamhet med UAS och våra operatörer har erfoderlig ­pilotutbildning.

UAS-systemet är felsäkert med ­dubbla navigeringssystem som möjliggör ­manuell landning vid behov. Flyg­planet har låg anslagsenergi och kan därmed inte åsamka skada på person ­eller egendom.