3D-modell med ortofoto och höjdmodeller i färg.

Flygbildsdatat innefattar ett ”punktmoln” med höjddata som kan användas till att framställa CAD-kompatibla 3Dmodeller med mycket hög noggrannhet. Denna typ av ytmodell är mycket tidssparande och effektiv, och precisionen är hög. Under rätta förutsättningar har höjddatat nästintill likställd precision med luftburen lasermätning, men är avsevärt mycket billigare och flexiblare.

1. 3D-MODELL, ORTOFOTO
3D-modell av grushögar draperad med ortofoto.

2. 3D-MODELL, FÄRGSKALA
Samma grushögar med färgskalor för olika höjd.