Flygfoto av jord- och skogsbruk

De högupplösta fotomosaikerna kan till exempel användas som underlag för ­strategisk och operativ planering i olika projekt. Flygfotona är georefererade och kan användas i såväl GIS- som CAD-program.

KARTERING OCH PLANERING
Flygbilderna kan levereras med definierade vägar, diken, vattendrag, kraftledningar o.s.v. Vi kan även avdelningsindela skogs-mark eller leverera förtolkat planläggnings-material.