Flygfoto av vägar, järnväg,
industrimark/byggnader
och vatten.

Bilderna kan till exempel användas som underlag till planering av vägar och järnvägar. De kan också användas för att dokumentera händelseförlopp under etablering, byggnation och slutbesiktning.

1. EXPLOATERING AV VÄGAR.
Ortofotomosaik över vägbyggnation.