Inventering & Planering

Baserat på dina önskemål och förutsättningar tar vi fram en personlig och anpassad skogsbruksplan.

Skogsbruksplanen hjälper dig till ett aktivt och uthålligt skogsbruk och underlättar planering av skötselåtgärder och ekonomi. En grön skogsbruksplan är också nödvändigt för ett miljöcertifierat skogsbruk.