Grön skogsbruksplan

Skogsbruksplanen består av en karta över din fastighet, samt beskrivningar och sammanställningar över skogens tillstånd. Kartan är indelad i avdelningar och varje avdelning finns beskriven med flera variabler. Utifrån mätningar och bedömningar lämnar vi åtgärdsförslag hur skogen ska skötas 10 år framåt.

Din gröna skogsbruksplan levereras i pärm och med inplastad fältkarta, men du kan även få den i digital form.

En standard anpassad skogsbruksplan som klarar minimikraven för miljöcertifieringarna FSC och PEFC.