Vad är Skogsanalysen?

Med Skogsanalysen får du kunskap om skogliga begrepp, samband och nyckeltal. Den ger dig insikt om de långsiktiga möjligheterna på din skogsfastighet, och trygghet i att fatta rätt beslut för framtiden och säkra hållbarheten.

Skogsanalysen är ett verktyg för att hjälpa dig att långsiktigt och företagsmässigt sköta din skog. Prognosen bygger på insikt och kunskapsöverföring. Tillsammans med en av våra erfarna och oberoende analytiker hjälper vi dig att ta fram ett beslutsunderlag för att hitta svar på frågor som:

– Hur ser värdeutveckling och avkastning ut på fastigheten över tiden?

– Vilket skogsskötselprogram passar dina förutsättningar och målbilder?

– Vilka bestånd ska du prioritera att avverka, i vilken ordning och omfattning?

– Hur påverkar ditt val av skötselprogram skogen om 30 år? Jämfört med andra skötselprogram?

– Hur kan du på bästa sätt förbereda ett generationsskifte eller förvärv?