Detta ingår i paketet

A. MÖTEN, INSIKT OCH KUNSKAPSÖVERFÖRING

1. Förstudie, uppstartsmöte där vi diskuterar oss fram till dina mål och förutsättningar.

2. Avstämningsmöte, genomgång av tre standardkörningar och diskussion inför en anpassad körning efter dina önskemål.

3. Slutredovisning, genomgång av analysen i sin helhet.

B. SKOGSBRUKSPLAN, UPPDATERAD OCH KVALITETSSÄKRAD C. SKOGSANALYSEN, INBUNDEN RAPPORT

1. Avverkningsprioritering, taktisk traktbank, lista med alla avverknings- mogna skogar som är rangordnade efter avkastning samt temakarta.

2. Skogsskötselprogram, tre standard- alternativ samt ett anpassat efter dina önskemål.

3. Framtidsskogen, huggningsklass- fördelning och värdeutveckling över tiden samt hur den förändras beroende på valt skogsskötsel- program.

D. TILLÄGG OCH RÅDGIVNING

1. Skogsbruksplan på webb och smartphone.

2. Årlig uppdatering av skogsbruksplan.

3. Årlig uppdatering av skogsanalysen.

4. Rådgivning. Du får en kontaktperson som du kan höra av dig till som berättar mer om möjligheterna på din skogsfastighet.