Syftet med Skogsanalysen

Skogsanalysen är ett verktyg för att sätta de objektiva ramarna för ett långsiktigt skogsskötselprogram, och ge dig som markägare ett kvalitetssäkrat och tryggt beslutsunderlag.

Prognosen utgår från internränta och avkastning för varje enskilt bestånd, och skapar en prioritering- och handlingsplan för avverkning där samtliga bestånd rangordnas.

Skötselprogrammet finjusteras och anpassas efter dina målbilder och förutsättningar, och visar tydligt hur skogen förändras över tiden beroende på vilket skötselprogram du väljer.