Hulta Egendom

Kvalitetskontroll av skogsbruksplanen och Skogsanalys för Hulta egendom i Västra Götaland.

Hulta egendom är en skogsgård i Västra Götaland strax norr om Bollebygd med en areal på omkring 1 200 ha. Här har Skogspartner utfört kvalitetskontroll av skogsbruksplanen och genomfört en Skogsanalys.

"Med hjälp av Skogsanalysen har vi nått samsyn om den långsiktiga skogsskötseln mellan ägare och förvaltare. Tack vare den har vi fått klarhet i hur vi ska utforma dagens skogsbruk operativt för att nå en hög och jämn avkastning till gagn för kommande generationer."
Anders Josefsson
Skoglig förvaltare