Tjänster

Skogspartner AB erbjuder avancerade tjänster inom skogsbruksplaner och skogsanalyser över hela Sverige. Vi hjälper skogsägare, oberoende av storlek, att fatta optimala beslut med hänsyn tagna till miljö, ekonomi, svenska lagar och individuella krav och mål. Flexibilitet är vårt ledord och kundens behov skall ligga i grunden för utfört arbete.

EN PERSONLIG OCH NÄRA RÅDGIVARE
Vi upplever att det idag finns många fastigheter med inaktuella skogsbruksplaner och gamla data. Skogen brukas och sköts ofta efter tradition och nyttjandet är sällan optimalt. Vi vill därför verka som en personlig och nära rådgivare till skogsägare och hjälpa med att ta fram moderna och aktuella skogsbruksplaner som maximerar nyttan av skogen utifrån kundens individuella krav och mål. Skogspartner är också specialiserade på 3D-mätning, flyginventering och kartering med UAS – Unmanned Aerial System. Mer om dessa tjänster kan du läsa under fliken Air Scan Sweden.