Weckelsö Skogar

Värmländska Weckelsö Skogar innefattar 1 400 hektar. Idag är Skogspartner ansvariga för strategi och utveckling kring den långsiktiga förvaltningen.

Värmländska Weckelsö Skogar innefattar 1 400 hektar och Weckelsö Gård utanför Karlstad. Skogspartner har en lång relation med ägaren Hans Karlander. Vi har länge varit med som strategisk rådgivare och gjort skogsanalys, årlig budget, uppföljning, reviderat och ajourhållit skogsbruksplan och hjälpt till med värderingar vid förvärvsmöjligheter med mera.

Idag är Skogspartner ansvariga för strategi och utveckling kring den långsiktiga förvaltningen av fastigheten och olika utvecklingsprojekt och digitalisering. Vi har också skapat ett styrelseupplägg tillsammans med Hans, förvaltaren och en senior rådgivare.

"Skogspartner representerar en ny generation som förstår digitalisering och strategiutveckling. De har en begåvad och långsiktig syn på ett modernt skogsbruk. De tittade på fastigheten och identifierade problem på ett bra sätt – vi har haft många samtal och tät kontakt sedan dess."
Hans Karlander
Ägare av Weckelsö Skogar